torsdag 13 september 2007

Skrota lagen om hets mot folkgrupp!

Hets mot folkgrupp är ett brott som enligt lagen definieras som att i uttalande eller meddelande som sprids hota eller uttrycka missaktning för en folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.
Syftet med denna lag ska vara att skydda utsatta grupper och minoriteter mot kränkningar.
Att uttala något negativt om personer som enligt definitionen tillhör en folkgrupp är kriminellt, medan det inte är kriminellt att göra samma sak om dem som inte faller in under begreppet ”folkgrupp". Detta är orättvist, eftersom alla per definition inte kan sägas tillhöra någon folkgrupp. Muslimer kan alltså uttrycka missaktning mot kristna och svenskar, men kristna och svenskar inte får göra det mot muslimer, eftersom "kristen" och "svensk" inte räknas som folkgrupp.

Ett absurt exempel på denna lags konsekvens i praktiken är att en mörkhyad invandrare kan kalla en svensk kvinna för "hora" utan rättslig påföljd, medan den svenska kvinnan riskerar åtal om hon bemöter detta uttalande med att kalla invandraren för "svartskalle". En svensk kan per definition inte bli kränkt...

I dagens islamvurmande och kristendomsfientliga samhälle behövs alltså inte i första hand ett skydd mot minoriteter, utan mot en majoritet. Nämligen den etniska svenska befolkning som inte kan klassas in under begreppet ”folkgrupp”. Om ”etnisk svensk” eller ”kristen” hade varit klassade som folkgrupper så hade bland andra vänsterdrivna åsiktsmaskiner, Helle Klein och Johanne Hildebrandt, med stor trolighet blivit dömda till fängelse med tanke på de antal kränkande angrepp och förtal de har begått mot kristna.

Det yttersta syftet med lagen om hets mot folkgrupp är uppenbart. Det är att inskränka yttrandefriheten och förbjuda politiskt inkorrekta åsikter att få uttryckas. Den gynnar vissa grupper framför andra och är en odemokratisk lag som inte hör hemma i en demokrati. Eftersom Sverige utges och hävdas vara en demokrati så bör denna lag skrotas.