torsdag 13 september 2007

Rättskatastrofen Sverige

Var och varannan dag läser man på nyheterna om hur det svenska rättssystemet friar grova förbrytare medan de gör allt vad de kan för att sätta dit vanliga människor för bagateller. Det svenska rättsväsendet har sjunkit så lågt i orättfärdighet att det inte längre förtjänar att kallas för rättsväsende. Det är inte längre folkets tjänare utan de kriminellas. Dessa onda rättstjänare gör allt vad de kan för att fria de grövsta förbrytare samtidigt som de inte visar minsta barmhärtighet med deras offer som efter lång tids terror har tappat fattningen och tagit saken i egna händer. Behöver man hjälp av polisen så har de ofta inte tid eller resurser. Om de trots allt kommer och griper någon så blir förövarna frikända i rätten eller så läggs fallet ner
Om man förgäves söker hjälp av polis men inte får någon och därför tar saken i egna händer, DÅ åker man minsann dit, och blir fälld!

"Vidare såg jag under solen: På domarsätet rådde ogudaktighet, på rättfärdighetens plats den ogudaktige." (Pred. 3:16)

De största skurkarna idag sitter inte i fängelse på Kumla eller Österåker. De jobbar som åklagare, försvarsadvokater och domare. De som friar förövarna och fäller offren. De är medbrottslingar åt de grova förbrytarna, åt våldtäktsmän och rånmördare, men istället för att de sitter bakom lås och bom så lever de ett gott liv högt betalda av våra skattepengar!

"Den som friar den skyldige och den som fäller den oskyldige, de äro båda en styggelse för HERREN." (Ords 17:15)

Poliserna är deras nyttiga idioter som arbetar för att förse de med nya brottsoffer att fälla, och brottslingar att fria. Den hederlige medborgaren är den nyttige idioten som troget betalar skatt för att upprätthålla ett rättssystem som inte hjälper honom när han drabbas, och straffar honom när han därför måste försvara sig själv! Den grovt kriminelle är den smarte vinnaren som drar nytta av de nyttiga idioterna!

"När de rättfärdiga blir fler gläder sig folket, när den ogudaktige härskar suckar folket." (Ords 29:2)

Den ogudaktige är i vårt fall en ogudaktig demokrati med ogudaktiga och Gudsföraktande politiker. Det svenska folket suckar, men tyvärr har en stor del av det svenska folket egen skuld i att situationen är som den är. Vi har fått det styre som vi förjänar, vi är själva delaktiga i att ha sparkat ut Gud från vårt land.

I bibeln kan vi läsa om hur överheten i ett land ska fungera:
"Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda." (Rom. 13:4)

I ett land där Gud förkastas och Guds fruktan inte finns blir den överhet som ska vara en Guds tjänare istället en Djävulens tjänare, som straffar den som gör det goda. I ett sådant land blir den ogudaktige och kriminelle frimodig, eftersom lagen skyddar honom, medan den som är hederlig och gör vad gott är fruktar såväl den kriminelle som den överhet som står på dennes sida.

"Därför blir lagen utan kraft, och rätten kommer aldrig fram. Den ogudaktige omringar den rättfärdige och rätten blir förvrängd." (Hab 1:4)

Vem kan leva i ett land där våldtäktsmän blir frikända för att kvinnan hade kort kjol eller var berusad? Där självförsvar i princip räknas som egenmäktigt förfarande? Där man neglierar offrens lidande men söker med ljus och lykta efter förmildrande omständigheter för deras förövare? Där tjuvjakt inte sällan ger strängare straff än uppsåtligt mord? Där kvinnor får flytta för att komma undan män som hotar de till livet, medan männen går fria och tillåts jaga dem från ort till ort tills de hittar de och dräper dem?