torsdag 13 september 2007

Kristendom och nationalism - en motsägelse?

Att bry sig om sitt moderland och försvara dess egen kultur och religion har i dagens Sverige av de styrande politikerna blivit utmålat som något fult. Helst ska vi ge upp allt vårt eget och offra vår egen nation till förmån för främmande kulturer och religioner.
Att det är invandrarna som ska anpassa sig till och respektera det land som har visat dem sin gästvänlighet och generositetär en självklarhet för i princip alla länder i världen. Dock inte i Sverige. Här har regeringen bestämt att det är vi som ska anpassa oss till invandrarna.

Det finns kristna som motsätter sig en restriktiv invandringspolitik utifrån argumentet att man som kristen ska bevisa vänlighet mot främlingen och att vi ska hjälpa människor i nöd. Detta argument är inte relevant till den invandringspolitik Sverige sedan länge för. En bråkdel av invandrarna är faktiska flyktingar, och många kommer till Sverige hitlockade av ryktet om Sveriges generösa invandringspolitik. Alltför många invandrare är inte intresserade av att bli svenskar mer än till medborgarskapet.

Den svenska invandringspolitiken är unik i världen.
Till inget annat land är det så lätt att få asyl och uppehållstillstånd och medborgarskap som i Sverige. Det som också gör Sverige unikt är att vi utfärdar permanent uppehållstillstånd på en gång. Man utgår inte ens från att invandrarna en dag kanske vill eller får möjlighet till att återvända till sina hemländer, utan utgår från att det är en självklarhet att "en gång i Sverige - för alltid i Sverige"!

Enligt kristen tro och moral ska vi värna om, respektera och visa barmhärtighet mot alla människor som befinner sig i nöd. Kristen tro innebär dock inte att vi ska offra den kristna tron och värdegrunden till förmån för främmande religioner.

Kristen tro är inte förenligt med att vi ska offra vår välfärd och trygghet för att lycksökande främlingar som inte befinner sig i nöd ska få leva på våra skattepengar.

Kristen tro innebär inte att vi blåögt ska ta emot varje människa på denna jord som vill komma hit utan att ställa krav på att de vill anpassa sig till och respektera vårt land.

Socialdemokraterna har haft makten större delen av 1900-talet. Detta parti blev i mitten av 1900-talet synonymt med folkhemmet och välfärd. Dagens Socialdemokrati har dock väldigt lite gemensamt med det gamla. Man använder sig av fina ord som "jämlikhet", "rättvisa", "solidaritet" m.m. Ord som i sig är positiva men som i princip helt har förlorat sin ursprungliga innebörd.

I dagens politiska klimat har ordet "nationalism" givits en undantagslöst negativ klang, och jämställs ofta med rasism och nazism. Men lika lite som ordet socialism i sig har att göra med nazism (national-socialism) så har ordet nationalism att göra med nazism. Nationalism är i sig helt enkelt att bry sig om sitt eget land. Och att vara stolt över sitt eget land och dem värderingar moderlandet är förknippade med.

Kristendomen är en omistlig del av det svenska kulturarvet. Islam är det inte, och har aldrig varit det. Gud förbjude att så någonsin blir! Sverige har idag tagit emot snart en halv miljon muslimer, av vilka en icke försumbar del kommer från islamistiska länder och har en rutten kvinnosyn med sig i bagaget. Många därifrån saknar intresse av att assimilera sig och bli en del av ett nordiskt Sverige, utan fortsätter att utöva den kultur och religion de säger sig ha flytt från.

Det skrämmande är att dagens socialdemokrater med bifall av de övriga riksdagspartierna vurmar för de muslimska krafterna och inte reagerar över den avkristning som landet sedan länge av Socialdemokraterna har varit utsatt för.

I ett program förra året innan valet intervjuades en imam i en svensk moské angående mohammedbilderna. Han sa rakt ut att alla andra människor ska vara tvungna att underordna sig Islam. Konstigt att inte ens ett sådant uttalande kan få de politiskt korrekta makthavarna att reagera. Men inte.

Mycket lägligt för islamisterna så är det redan på väg ett förbud mot kritik av islam inom EU. Den dag imamerna kommer till makten är det för sent. Då kan vi glömma jämställdhet och tolerans mot oliktänkande. Drömmen om det mångkulturella och toleranta paradiset kommer då vara krossad, för landet kommer i slutändan inte vara mångkulturellt, utan enkulturellt.

Man har räknat ut att etniska svenskar inom ett halvt sekel kommer att vara i minoritet om utvecklingen fortsätter som den hittills har gjort.
Den förre socialdemokratiske riksdagspolitikern Jens Orback var fullt införstådd med detta faktum när han sade:
"Vi måste vara öppna och toleranta mot islam och muslimerna för när vi blir i minoritet kommer de att vara det mot oss."
Det han tyvärr inte var införstådd med är att islam inte är en tolerant religion, tvärtom den intolerantaste av intoleranta!

Föraktet mot den svenska kulturen och allt det vi håller för svenskt verkar inte ha någon gräns. Såväl Mona Sahlin som Fredrik Reinfeldt verkar vara helt på samma linje när det gäller att förakta det svenska.

Mona Sahlins syn på svensk kultur:
"Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker."

Fredrik Reinfeldts syn på svenskhet:
"Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån".

Vad dessa s.k. demokratins företrädare och folkvalda gör är att de föraktar allt det som vi svenskar håller för kärt och värt att bevara. I detta inkluderas givetvis kristendomen och allt det positiva den har medfört för vårt land. Därför finns det ett behov av att försvara det svenska nordiska kulturarvet och motarbeta att detta ersätts av ett lägre stående sådant.

Kristendom och nationalism är två mycket väl förenliga ting som inte principiellt står i motsatsförhållande till flyktingmottagning av människor från andra delar av världen.
Däremot står det i totalt motsatsförhållande till dagens svenska invandringspolitik som i huvudsak syftar till att utrota det svenska kulturarvet och ersätta det med främmande kulturer och religioner!

Inga kommentarer: